NHỰA ANION GS300 (ẤN ĐỘ)

NHỰA ANION GS300
  • Xuất xứ: nhập khẩu từ Ion Exchange (Ấn Độ)
  • Đặc điểm: dạng hạt, gốc Cl-
  • Tương đương: SBR-P (Dowex), A400 (Purolite), M500 (Lewatit)
  • Công dụng: khử mặn, sunfat, nitrat, kiềm, silicat và các anion khác
  • Ứng dụng: trong xử lý nước cấp, xử lý nước tinh khiết, nước nồi hơi…….
  • Hạn dùng: tối thiểu 3 năm, tái sinh bằng muối hoặc xút
  • Tỷ trọng: 0,64 kg/lít
  • Đóng bao: 25 L (chuẩn), 5 L
  • Thông số kỹ thuật : xem thêm mục “Tài liệu tham khảo
Bài viết liên quan