THAN HOẠT TÍNH – DẠNG HẠT (VIỆT NAM)

THAN HOẠT TÍNH

  • Xuất xứ: Việt Nam.
  • Đặc điểm: dạng hạt, size 6×12 mesh = 1.5-3.5mm, size 4×8 mesh = 2.5-4.5mm 
  • Công dụng: khử màu, mùi, chất hữu cơ, độc chất
  • Ứng dung: trong hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, xử lý khí thải, xử lý mùi hôi….
  • Hạn dùng: tối thiểu 1 năm, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước
  • Đơn vị tính: kg
  • Tỷ trọng: 0,55 kg/lít
  • Đóng bao: 25 kg (chuẩn), 5 kg
  • Thông số kỹ thuật: xem thêm mục “Tài liệu tham khảo

 

 

Bài viết liên quan