BÌNH COMPOSITE CÁC LOẠI

  • Xuất xứ : GENTEK – TAIWAN
  • Công nghệ: Mỹ
  • Công dụng : Chứa vật liệu – lọc nước
  • Áp lực tối đa: 150 Psi
  • Nhiệt độ làm việc: 1-49 oC
  • Chiều cao : H là chiều cao tổng cộng kể cả chân đế
  • Phụ kiện : kèm lưới lọc dưới; model 4872 trở lên có bán kèm lưới
  • Vận hành : bơm trực tiếp hoặc tự chảy trọng lực
  • Catologue : xem thêm mục “Tài liệu tham khảo
  • Ứng dụng: sử dụng trong lọc nước tinh khiết, lọc nước cấp sinh hoạt….

Mã hàng
Đặc điểm
844, cửa ren D60, PN6
948, cửa ren D60, PN10
1054, cửa ren D60, PN10
1252, cửa ren D60, PN101354, cửa ren D60, PN10
1465, cửa ren D60, PN10
1665, cửa ren D60, PN10
1865, cửa ren D100, PN6

1865, cửa ren D100, PN10
2162, cửa ren D100, PN6
2162, cửa ren D100, PN10

2472, cửa ren D100, PN10

2472, cửa ren D100, PN10
3072, ren D100/Bích, PN10
3672, ren D150/Bích, PN10

3672, ren D150/Bích, PN104272, ren D150/Bích, PN10
4872, ren D150/Bích, PN10
6386, ren D150/Bích, PN10
Giảm, lưới trên, lưới dưới
D200, H1128, 33 Lít
D225, H1224, 45 Lít
D250, H1392, 62 Lít
D300, H1344, 85 Lít
D330, H1387, 106 Lít
D350, H1641, 146 Lít
D400, H1641, 188 Lít
D450, H1641, 237 Lít
D450, H1641, 237 Lít

D550, H2006, 310 Lít
D550, H1699, 310 Lít
D610, H1880, 450 Lít

D610, H2182, 450 Lít
D762, H2195, 708 Lít
D914, H2223, 1.000 L

D914, H2240, 1.000 LD1067, H2330, 1.306 L
D1219, H2335, 1.753 L
D1600, H2513, 3.218 L
Phụ kiện cho bình riêng
Bài viết liên quan