ĐẦU VAN TỰ ĐỘNG

ĐẦU VAN TỰ ĐỘNG
  • Van tự động: RUNXIN
  • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
  • Công dụng: vận hành bình lọc tự động
  • Điều khiển: lập trình theo lưu lượng (Q) hoặc thời gian (T)
  • Công nghệ: mạch điều khiển điện tử
  • Thông số kỹ thuật : xem trong “Tài liệu tham khảo

 

Mã van
Đặc điểm
RUNXIN-F71 Rửa ngược (F) và lọc xuôi theo thời gian (T), Q = 2 m3/h, D27, lập trình
RUNXIN-F63C Rửa ngược (F),lọc xuôi và tái sinh theo thời gian (T), Q = 4 m3/h, D34, lập trình
RUNXIN-F74A3 Rửa ngược (F),lọc xuôi và tái sinh theo thời gian (T), Q = 10 m3/h, D34, lập trình
RUNXIN-F77A3 Rửa ngược (F),lọc xuôi và tái sinh theo thời gian (T), Q = 18 m3/h, D49, lập trình
Phụ kiện Các loại van
Bài viết liên quan