LƯU LƯỢNG KẾ – DẠNG VUÔNG (CHINA)

LƯU LƯỢNG KẾ
 • Tên Sản Phẩm: Lưu Lượng Kế Vuông (LZM – Z)
 • Xuất Xứ: CHINA
 • Độ chính xác: +4%
 • Hình dạng: Dạng vuông – Lắp trực tiếp trên bảng điều khiển, trên đường ống
 • Ứng dụng: Dùng đo lưu lượng nước trong xử lý nước cấp, nước thải
 • Hướng dẫn sử dụng: xem mục “tài liệu tham khảo
 • Khoảng đo lên đến 200 L/phút
  MODEL LƯU LƯỢNG Ống vào/ra (inch)
  gpm L/phút
  LZM-15Z 0.5 – 5 2 – 18 RN 1/2″ (Ø21)
  LZM-20 2 – 10 8 – 40 RN 3/4″ (Ø27)
  LZM-25Z 5 – 30 10 – 110 RN 1″ (Ø34)
  LZM-25Z 5 – 35 10 – 130 RN 1″ (Ø34)
  LZM-25Z 5 – 40 10 – 150 RN 1″ (Ø34)
  LZM-25Z 5 – 45 10 – 170 RN 1″ (Ø34)
  LZM-40 10 – 50 40 – 200 RN 1 ¼ ” (Ø42)

 

Bài viết liên quan