VAN CƠ 3 NGÃ, 5 NGÃ

VAN CƠ 3 NGÃ, 5 NGÃ
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Công suất: đến 10 m3/h
  • Phụ kiện: bao gồm lưới trên
  • Thông số kỹ thuật: xem thêm mục “Tài liệu tham khảo
  • Dùng cho tất cả cột lọc Top – mount, được thiết kế với 3 giai đoạn vận hành: lọc – rửa xuôi – rửa ngược
  • Điều khiển hệ thống bằng tay

 

Mã sản phẩm Xuất xứ In/Out (Ø) Loại Van Cổ Van Đặc tính
F56A China Ø34 3 ngả 2,5″ – Dùng cho tất cả cột lọc Top – mount, được thiết kế với 3 giai đoạn vận hành: lọc – rửa xuôi – rửa ngược
– Điều khiển hệ thống bằng tay “
F56D Ø65 3 ngã 4″ – Dùng cho tất cả cột lọc Top – mount hoặc Side Mount (sử dụng Adaptor biến đổi side – mount thành Top – mount)
Được Sử dụng để vận hành kèm theo cột lọc làm mềm với tay cầm bằng inox hoặc bằng nhựa.
– Điều khiển hệ thống bằng tay “
F64A Ø34 5 ngã (hút muối) 2,5″ – Dùng cho tất cả cột lọc Top – mount, được thiết kế với 5 giai đoạn vận hành: lọc – rửa xuôi – rửa ngược – hút dung dịch muối – trả dung dịch về thùng (cột) muối.
– Điều khiển hệ thống bằng tay và thực hiện việc tái sinh vật liệu lọc (hoàn nguyên nhựa)”
F64D Ø65 5 ngã (hút muối) 4″ – Dùng cho tất cả cột lọc Top – mount hoặc Side Mount (sử dụng Adaptor biến đổi side – mount thành Top – mount) được thiết kế với 5 giai đoạn vận hành: lọc – rửa xuôi – rửa ngược – hút dung dịch muối – trả dung dịch về thùng (cột) muối
– Điều khiển hệ thống bằng tay và thực hiện việc tái sinh vật liệu lọc (hoàn nguyên nhựa)”
Bài viết liên quan