Cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản- Công suất 100 m3/ngày

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản

Công suất: 100 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thái (Quy Nhơn -Bình Định)
Thực hiện: Cty TNHH Hiệp Hưng Khánh Hòa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Chât lượng: Nước thải sau xử lý đạt loại B – QCVN

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan