Lắp đặt và cải tạo hệ thống khử mùi (nhà máy nước mắm Nha Trang-Khánh Hòa)

Cải tạo và lắp đặt hệ thống khử mùi nhà máy nước mắm Nha Trang-Khánh Hòa.

 

Bài viết liên quan