Công trình cải tạo và lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải KCN Hoằng Hoá

Công trình cải tạo và lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải KCN Hoằng Hoá.

Công suất: 1.200 m3/ngày

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan