Công trình xử lý nước thải chế biển chả cá Thuận

Thiết kế, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải chế biển chả cá Thuận (công suất 40m3/ ngày đêm).

 

 

 

Bài viết liên quan