HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI NUÔI TÔM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI NUÔI TÔM

Trong thực tế hiện nay, ngành nuôi tôm công nghiệp ở nước ta chiếm phần lớn là hình thức nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình, diện tích nhỏ nên hầu hết không có hệ thống xử lý nước thải. Trong quá trình nuôi tới lúc thu hoạch, tất cả nước, chất thải đều xả […]

Dịch vụ xử lý khí thải và bụi

Dịch vụ xử lý khí thải và bụi

Ô nhiễm không khí đang ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe của con người. Vấn đề đặt ra là phải xử lý ô nhiễm không khí một cách triệt để và có hiệu quả.Với hơn nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xử […]

XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN

XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN

NGUỒN NƯỚC GIẾNG KHOAN BỊ NHIỄM PHÈN – CÁCH XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN 1. Khái niệm nước phèn:      Nước phèn hay nước nhiễm phèn thường được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy từng địa phương, tùy từng người. Nước nhiễm phèn thường nếm có vị chua chua, ngửi có mùi tanh, có màu […]

XỬ LÝ NƯỚC MẶT (NƯỚC SÔNG)

XỬ LÝ NƯỚC MẶT (NƯỚC SÔNG)

1.Các đặc điểm của nguồn nước mặt: Nước mặt bao gồm các nguồn nước trong các ao, đầm, hồ chứa, sông suối. Do kết hợp từ các dòng chảy trên bề mặt và thường xuyên tiếp xúc với không khí nên các đặc trưng của nước mặt gồm: Chứa khí hòa tan, đặc biệt là […]

XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

I. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC NGẦM 1.Khái niệm nước ngầm (nước dưới đất). Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát, bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Ngày nay, các khu công nghiệp hình thành lên ngày một nhiều, đi kèm sự phát triển như vũ bão đó, là lượng nước thải đổ ra môi trường ngày một tăng cao khiến cho môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chính vì thế nhu cầu xử lý nước thải công nghiệp là một điều […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

Hiện trạng phát sinh nước thải nhà hàng – khách sạn: Ở nước ta hiện nay, nước thải nhà hàng khách sạn thông thường được xử lý thông qua hệ thống bể phốt, tuy có đạt được một số kết quả nhất định, song nhìn chung hệ thống xử lý này chưa đạt các tiêu […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI

Trang trại chăn nuôi heo và việc xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo nói riêng; gia súc, gia cầm nói chung Hiện trạng chăn nuôi heo và các vấn đề môi trường Hiện trạng chăn nuôi heo: Trong những năm vừa qua, ngành chăn nuôi heo phát triển với tốc độ rất […]