XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN

XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN

NGUỒN NƯỚC GIẾNG KHOAN BỊ NHIỄM PHÈN – CÁCH XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN 1. Khái niệm nước phèn:      Nước phèn hay nước nhiễm phèn thường được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy từng địa phương, tùy từng người. Nước nhiễm phèn thường nếm có vị chua chua, ngửi có mùi tanh, có màu […]

XỬ LÝ NƯỚC MẶT (NƯỚC SÔNG)

XỬ LÝ NƯỚC MẶT (NƯỚC SÔNG)

1.Các đặc điểm của nguồn nước mặt: Nước mặt bao gồm các nguồn nước trong các ao, đầm, hồ chứa, sông suối. Do kết hợp từ các dòng chảy trên bề mặt và thường xuyên tiếp xúc với không khí nên các đặc trưng của nước mặt gồm: Chứa khí hòa tan, đặc biệt là […]

XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

I. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC NGẦM 1.Khái niệm nước ngầm (nước dưới đất). Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát, bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai […]