HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI NUÔI TÔM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI NUÔI TÔM

Trong thực tế hiện nay, ngành nuôi tôm công nghiệp ở nước ta chiếm phần lớn là hình thức nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình, diện tích nhỏ nên hầu hết không có hệ thống xử lý nước thải. Trong quá trình nuôi tới lúc thu hoạch, tất cả nước, chất thải đều xả […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Ngày nay, các khu công nghiệp hình thành lên ngày một nhiều, đi kèm sự phát triển như vũ bão đó, là lượng nước thải đổ ra môi trường ngày một tăng cao khiến cho môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chính vì thế nhu cầu xử lý nước thải công nghiệp là một điều […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

Hiện trạng phát sinh nước thải nhà hàng – khách sạn: Ở nước ta hiện nay, nước thải nhà hàng khách sạn thông thường được xử lý thông qua hệ thống bể phốt, tuy có đạt được một số kết quả nhất định, song nhìn chung hệ thống xử lý này chưa đạt các tiêu […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI

Trang trại chăn nuôi heo và việc xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo nói riêng; gia súc, gia cầm nói chung Hiện trạng chăn nuôi heo và các vấn đề môi trường Hiện trạng chăn nuôi heo: Trong những năm vừa qua, ngành chăn nuôi heo phát triển với tốc độ rất […]